GENETYKA

Genetyka w skrócie to dziedziczenie cech od rodziców. Ma ona wpływ na umaszczenie, kolor oczu, temperament, choroby genetyczne oraz podatność na niektóre schorzenia .
Wszystkie najważniejsze informacje są zapisane w genach,a one z kolei kopiowane iprzenoszone na potomstwo.
Gen – podstawowa jednostka dziedziczności. Przyjmuje się, że za jedną cechę odpowiada wiele genów, w związku, z czym w obrębie jednej rasy możemy spotkać osobniki o różnorodnym umaszczeniu, temperamencie i kolorze oczu. llele – jedna z wersji genu. Niektóre geny mogą mieć nawet kilka różnych alleli, ale jeden osobnik nie może posiadać więcej niż dwa allele jednego genu. Jeden allel pochodzi od matki, a drugi od ojca. Dwa różne allele czynią z osobnika heterozygotę, zaś dwa takie same – homozygotę.

Sposoby dziedziczenia :

Dziedziczenie autosomalne dominujące

Dziedziczenie autosomalne recesywne

gdzie :
Carrier-nosiciel
Unaffected -zdrowy
Afectted- chory

Połączenie dwóch nosicieli:
25 % zdrowe potomstwo
25 % chore potomstwo
50 % nosiciele (należy poddać badaniu w przypadku planów hodowlanych).

 

Zródło: Wikipedia